Dato

Møde type

24. Maj 2019

Morgenmøde

Tid og sted: Forslag?

29. Maj 2019

Bestyrelsesmøde

26. April 2019

Morgenmøde

Tid og sted: Forslag?

25. April 2019

Bestyrelsesmøde

29. Marts 2019

Morgenmøde

Tid og sted: Forslag?

22. Marts 2019

Bestyrelsesmøde

28. Februar 2019

Bestyrelsesmøde

22. Februar 2019

Morgenmøde

Tid og sted: Forslag?

25. Januar 2019

Morgenmøde

Kl. 8.15
Lynæs Havnevej 3A

22. januar 2019

Sjakmøde INDUSTRI

Kl. 10.00
Nordre Beddingsvej 24

22. januar 2019

Sjakmøde DETAIL

KL. 8.00
Nørregade 9A

10. januar 2019

Bestyrelsesmøde

Forslag som ønskes behandlet sendes senest 8 dage før bestyrelsesmødet
afholdelse til formand Christian Warrer på info@hundestederhverv.dk

Dagsorden:

  1. Det løbende arbejde i bestyrelsen/ nye rutiner
  2. Koordinatorens opgaver
  3. Handmade in Hundested
  4. Kontingent
  5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder

22. november 2018

Generalforsamling

Hent referat

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00
Færgeterminalen, Færgevejen 4.

Indbydelse til generalforsamling for foreningens medlemmer.
Forslag som ønskes behandlet sendes senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse til formand Christian Warrer på hundestederhverv@gmail.com.

Budget for kommende regnskabsår samt det reviderede for afgående år kan
læses på hundestederhverv.dk
På gensyn

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af nyt budget, herunder medlemskontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Charlotte Duus Hildebrand og Dorte Andersen
6. Valg af 1 suppleant for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

 

body-bg-01