Medlemsfordele

Som medlem bliver man en del af det lokale erhvervsnetværk i Hundested. Her kan man gennem netværksmøder opnå sparring med andre virksomheder i sammen branche.

Som medlem af Hundested Erhverv bliver du tillige del af et netværk, som kan stå sammen, når forandringer og nye tiltag lurer i horisonten. Via netværket har vi således et fælles talerør over for f.eks. Halsnæs Kommune.

Medlemmerne er desuden listet i menuen ”Virksomheder”, hvor medlemmernes kontaktinformation er tilgængelig og tilskud til annoncering, eksponering på foreningens Facebook-platform ”Oplev Hundested”, som på nuværende tidspunkt har mere end 3.400 følgere.

Som medlem får du ydermere invitation til foredrag og arrangementer, som måtte være interessant for medlemmerne. På den årlige generalforsamling har du også som medlem stemmeret og mulighed for at stille op til foreningens bestyrelse.

Hvem kan blive medlem?

Som medlem af foreningen kan optages følgende, forudsat deres aktivitet drives i Hundested-området (primært postnr. 3390):

Enhver erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle interesser og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Hundesteds borgere.

Enhver ikke-erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle interesser og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Hundesteds borgere.

Kontingentsatser

Kontingentet for medlemskab af foreningen for erhverv er, uanset type virksomhed, 3.000 kr.
 
Nystartede virksomheder (mindre end 1 år) og virksomheder med en årlig omsætning under 300.000 kr. samt foreninger, kan anmode om halvt kontingent = 1.500 kr.
 
Kontingent+
Medlemmer der betaler fuldt kontingent kan derudover vælge et Kontingent+ på 2.000 kr. eller mere. Dette beløb går ubeskåret i arrangementspuljen. Virksomheder med Kontingent+ vil blive nævnt som sponsorer i forbindelse med arrangementer der modtager penge fra arrangementspuljen.
 
Beløbene er ekskl. moms.

Alle virksomheder har mulighed for at betale kontingentet over 2 rater.

Bliv medlem

Meld dig ind og bliv en del af fællesskabet! Som medlem af Hundested Erhverv øger du dit kendskab til de øvrige erhvervsdrivende i Hundested, hvilket er med til at skabe synergi. Gennem synergi løfter vi sammen Hundested til at være en attraktiv og aktiv by, som kan tiltrække kompetent arbejdskraft og dermed nye borgere.

 

Bliv medlem her


Vision

Hundested Erhverv skal være foreningen, som får virksomheder, butikker, idræts- og kulturforeninger til at arbejde tæt sammen, så vi får et stærkt fællesskab, som kan mærkes af borgere såvel som turister.

Hundested Erhverv bestræber sig desuden på at have et tæt samarbejde med politiske beslutningstagere i Halsnæs Kommune.

Mission

Hundested Erhverv arbejder på at få en stærk bymidte, som kan supplere turistmagneten -havnen. Det betyder, at om 5 år vil vi have en Nørregade, hvor der ikke står nogle tomme butikslokaler.

Derudover vil vi bidrage til turismeudviklingen i Hundested gennem flere lokale arrangementer, som skal styrke oplevelsen af Hundested by.

body-bg-01