*ALLE MIDLER ER FORDELT OG DER ER DERFOR LUKKET NED FOR ANSØGNINGER*

 

Hundested Folkeaktier yder som udgangspunkt økonomisk støtte i perioden 1. marts til 31. maj 2020.

 

For at søge om tilskud fra Hundested Folkeaktier, skal nedenstående krav opfyldes:

1. Medlem af Hundested Erhverv

2. Omsætningsnedgang på minimum 30%

2.1. Baseret på samme periode i forrige regnskabsår, for virksomheder stiftet før 1. marts 2019.

2.1.1. Regnskabstal for begge perioder skal dokumenteres

2.2. Eller, baseret på budget og foregående måneder, for virksomheder stiftet efter 1. marts 2019

2.2.1. Regnskabstal og budget skal dokumenteres

3. Virksomheden giver gavekort i retur, for de tilskud der modtages (forhold 1:1)

 

Forbehold:

1. Hundested Erhverv indestår ikke for en eventuel effekt af uddelte tilskud i forhold til offentlige hjælpepakker (risiko for tilbagebetaling). Det er virksomhedernes egen forpligtelse af undersøge effekten heraf

2. Tilskud fordeles efter en kvalificeret vurdering af den uvildige komité

3. Ansøgninger behandles løbende - efter først til mølle-princippet

4. Virksomheder kan søge om tilskud flere gange

5. Hver ansøgning kan ikke overstige DKK 20.000

5.1. Ved ansøgningstidspunktet, kan der maksimalt ansøges om 5% af aktiepuljens værdi på givne tidspunkt

5.2. Der kan samlet maksimalt ansøges om DKK 50.000

6. Der skal afregnes moms af de udstedte gavekort på udstedelsetidspunktet såfremt virksomheden er momspligtig

 

Ansøgninger behandles af en uvildig komité bestående af:

1. Irene Nielsen, Filialdirektør - Sparekassen Sjælland-Fyn

2. Dennis Mikkelsen, Godkendt revisor - Nærrevison

3. Anders Arvai, Bestyrelsesformand & Økonomidirektør - Unomedical

 

Ansøgninger sendes på mail til: info@hundestederhverv.dk

 

For købere gælder følgende vilkår:

1. Hundested Erhverv indestår ikke for gavekort modtaget af virksomheder der går konkurs

body-bg-01